Tefsir
- Fızilal-i Kur'an
- Elmalılı Tefsiri
- Furqan (Mealler)
Hadis
- Kutub-i Sitte
- Riyaz'üs Salihin
- Sahih-i Buhari
Fıkıh
- Büyük İslam İlmihali
- Büyük Şafii Fıkhı
 
İslam Tarihi
- Asım Köksal-İslam Tarihi
- Asım Köksal Peygamberler Tarihi
- Hayatüs sahabe
Muhtelif
- Dualar ve Zikirler
- Miladi - Hicri Takvime Çevirme
 
 
 

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi...

Münhal kadrolar...

 
 
 

Abdussamed Dinle

 

Salavatın sırrı, hikmeti

 
MERHABA YÂR!
 
 
 
ESMÂÜ'L-HÜSNÂ
 
 
 
 
 

MERKEZ YENİ CAMİ'YE ÇEVRE DÜZENLEMESİ  Adaklı İlçe Merkezinde bulunan Merkez Yeni Camii, İlçe Müftülüğü ve Belediye'nin...  devamını oku

AFRİKA'YA İLÇEMİZDEN ANLAMLI BAĞIŞ Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 40 milyon un üzerinde insanın...   devamı okunı
Adaklı  Müftülüğü   Haber

İlçemizde Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlendi
Kur'an Kursları Arası Bilgi Yarışması
Bir Ömür Boyu Mutluluklar
Afet Konutları M.K.K Eğitime Başladı
Hacı Adaylarını Dualarla Uğurladık
Eğitimde Kadının Misyonu
Afet Konutlarında K.Kursu Heycanı
Merkez Camiilerimiz Yenlendi
İlçe Müftüleri Toplantısı Adaklı'da Yapıldı.
Konferans İlgiyle Takip Edildi.
Topağaçlar Köyü Cami'nin Temeli Atıldı.
Polis Haftasında Şehitler Dualar ile Anıldı...>
Konferansa Bayanlardan Yoğun İlgi...>
ilçe kaymakamı M. KAHRAMAN din görevlileri tolantısına katıldı ...
 
Adaklı'da Kurban Sevinci
 

İlçe Vaizi Hüseyin İZGİ Adaklı'dan Ayrıldı

 

2009 Yılı Yaz K.Kursu Yarışması...

 

 

* 2011 KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİ
İLÇEMİZDE KUTLU DOĞUM HAFTASI COŞKUSU BAŞLADI
"Merhametlilerin en merha metlisi" tarafından  insan- lığın son ümidi olarak...
devamını oku...
KUTLU  DOĞUM HAFTASINDA HATİM HEYECANI
2010 / 2011 eğitim-öğretim yılında cami derslerine katılarak...
devamını oku
KUTLU DOĞUM AŞINA YOĞUN İLGİ  Müftülüğümüzün öncü- lüğün de, hayırsever kursiyerlerin katkılarıyla...
devamını oku...
HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ SALONA SIĞMADI
İlçe Müftülüğümüz ve T.D.V Adaklı şubemizin ortaklaşa düzenlemiş...   devamını okuuuu
 
2010 KUTLU DOĞUM ETKİNLİKLERİ
KUTLU DOĞUM HAFTASI BAŞLADI
Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in kutlu doğumu her yıl 14-20 nisan
devamını oku...
KUTLU DOĞUM  KERMESİ AÇILDI
Adaklı İlçe Müftülüğü’nce
Kutlu Doğum Haftası
devamını oku
KUTLU DOĞUM AŞINA BÜYÜK İLGİ  İlçemizde Kutlu Doğum coşkusu devam ediyor.
devamını oku...
KUTLU DOĞUM SEVGİSİ SALONA SIĞMADI
İlçe Müftülüğümüz ve T.D.V Adaklı şubemiz.
devamını oku
 Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. (RUM - 8)

Onlar, yeryüzünde gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş baksınlar? Onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı sürmüşler ve onu, bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar, kendilerine zulmediyorlardı. (RUM - 9)

Sonra o kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini yalan saydılar ve onlarla alay ediyorlardı. (RUM 10)

Allah yaratmayı ilkin yapar, sonra da çevirir, onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz. (Rum - 11)

Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular, her ümidi keserler. (Rum 12)

Allah'a ortak koştuklarından, kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar, o zaman Allah'a koştukları ortakları inkâr ederler. (Rum 13)

Kıyamet saatinin gelip çattığı gün varya, o gün (inananlarla inanmayanlar) ayrılırlar. (Rum - 14)

Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler. (Rum 15)

Ey Allah'ın Resulü! dedik, mü'min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular. "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!" buyurdular. Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer: "Hayır!" buyurdular.

(Muvatta, Kelam 19)

Bismihi Teala


"Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür. "

Ey Nâs!

Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha berâber olamayacağım.

İnsanlar!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, nâmus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden masûndur.

Ashâbım!

Yarın rabbınıza kavuşacaksınız. Bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler. Olabilir ki, bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak hıfzetmiş olur.

Ashâbım!

Kimin yanında bir emânet varsa, onu sâhibine versin . Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat aldığınız borcun aslını ödemek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle bundan böyle fâizcilik yasaktır. Câhiliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın fâiz alacağıdır.

Ashâbım!

Câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmüttalib'in torunu (amcalarımdan Hâris'in oğlu) Rabîanın kan davasıdır.

Ey Nâs!

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emâneti olarak aldınız. Onların nâmus ve ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, âile nâmusu ve şerefinizi kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer onlar sizden izinsiz râzı olmadığınız kimseleri âile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, örfe göre her türlü (meşru ihtiyaçlarını), yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Mü'minler!

Size iki emânet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emânetler, Allah'ın kitabı Kur'ân ve O'nun Peygamberinin sünnetidir.

Ey Nâs!

Devâmlı dönmekte olan zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü duruma dönmüştür. Bir yıl, l2 aydır. bunlardan 4'ü Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep hürmetli aylardır.

Ashâbım!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfûz ve saltanatını kurma gücünü ebedî olarak kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım bu şeyler dışında, küçük gördüğünüz şeylerde ona uyarsanız, bu da onu sevindirir. ona cesâret verir. Dininizi korumak için bunlardan da uzak kalınız.

Mü'minler!

Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbınız birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman müslümanın kardeşidir. Böylece bütün müslümanlar kardeştir. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir. Ashabım! Nefsinize de zulmetmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler.

Ey Nâs!

Cenâb-ı Hak Kur'an da her hak sahibine hakkını vermiştir. Mirâsçı için ayrıca vasiyyet etmeye gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa, ona âittir. Zina eden için ise mahrûmiyet vardır. Babasından başkasına soy (neseb) iddiâsına kalkışan soysuz, yahut efendisinden başkasına intisâba yeltenen nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lânetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın. Cenâb-ı Hak böylesi insanların ne tevbelerini ne de adâlet ve şâhitliklerini kabûl eder.

Ashabım!

Allah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatını verin, âmirlerinize itaat edin. Böylece Rabbınızın Cennetine girersiniz.

Ey Nâs!

Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Ashâbı kiram:

Allah'ın dinini teblîg ettin, vazîfeni hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, diye şehadet ederiz, dediler.

Rasûlüllah (s.a.s.) mübarek şehâdet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemâat üzerine çevirip indirdikten sonra üç defa:

Şâhid ol Yâ Rab!

Şâhid ol Yâ Rab!

Şâhid ol Yâ Rab!

buyurdu.

 

T.C.
Adaklı    Müftülüğü
Tel :(426) 611 22 03